Bảo đảm chất lượng giáo dục – Quyết tâm chính trị của Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc nhiệm kỳ 2020-2025

Báo cáo tham luận của đồng chí Phạm Minh Thông - Bí thư Chi bộ Bảo đảm chất lượng và Thanh tra Pháp chế...

‘Kiểm định và xếp hạng đại học hiện nay khuyến khích gian dối’?

Nguồn: https://tuoitre.vn Nhiều chuyên gia cho rằng với việc kiểm định và xếp hạng đại học hiện nay tại Việt Nam sẽ khiến dư luận...

Quy chế thi, kiểm tra, đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Tây Bắc

Quy chế thi, kiểm tra, đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường...

Hệ thống xếp hạng đại học Việt Nam – UPM

Thông tin về Hệ thống xếp hạng đại học Việt Nam - University Performance Metrics (UPM) Bài viết đăng lại từ địa chỉ http://upmetrics.org/docs/ WHAT UPM is...

Vận hành Hệ thống Bảo đảm chất lượng nội bộ tại Trường Đại học Tây Bắc

Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Tây Bắc và Chương trình Australia cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực...

Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ

Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ

Đại hội chi bộ Bảo đảm chất lượng và Thanh tra pháp chế nhiệm kỳ 2020-2023

Nguyễn Thanh Hải Thực hiện Hướng dẫn số 19-HD/ĐU ngày 21/11/2019 của Đảng ủy Trường Đại học Tây Bắc, vào hồi 14h30 ngày 25 tháng...

Trường Đại học Tây Bắc tổ chức thành công khóa tập huấn “Xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo”

Dương Thị Ngọc Hà       Thực hiện Kế hoạch năm học 2021-2022 của Trường Đại học Tây Bắc và Kế hoạch Bảo đảm...

Trường Đại học Tây Bắc tổ chức tập huấn tự đánh giá chương trình đào tạo năm 2020

Lê Thị Ánh, Nguyễn Thanh Hải  - Chuyên viên Phòng BĐCL&TTPC Thực hiện Kế hoạch Bảo đảm chất lượng năm học 2019-2020, Trường Đại học...