Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Ngày 24/05/2021, Trường Đại học Tây Bắc đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Hiệp hội các trường đại học, cao...

Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục giai đoạn 2015-2019

Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục giai đoạn 2015-2019

Bảo đảm chất lượng giáo dục – Quyết tâm chính trị của Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc nhiệm kỳ 2020-2025

Báo cáo tham luận của đồng chí Phạm Minh Thông - Bí thư Chi bộ Bảo đảm chất lượng và Thanh tra Pháp chế...

Trường Đại học Tây Bắc tổ chức tập huấn tự đánh giá chương trình đào tạo năm 2020

Lê Thị Ánh, Nguyễn Thanh Hải  - Chuyên viên Phòng BĐCL&TTPC Thực hiện Kế hoạch Bảo đảm chất lượng năm học 2019-2020, Trường Đại học...

Hướng dẫn triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo năm 2020

1. Mục đích, yêu cầu 1.1. Mục đích Tự đánh giá chương trình đào tạo là hoạt động cần thiết và là yêu cầu bắt buộc...