Liên hệ

    PHÒNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG VÀ THANH TRA PHÁP CHẾ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC
    Địa chỉ:Tầng 4, Nhà điều hành, Trường Đại học Tây Bắc, Tổ 2, Phường Quyết Tâm, TP Sơn La
    Email: [email protected]