Liên hệ

PHÒNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG VÀ THANH TRA PHÁP CHẾ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC
Địa chỉ: Tầng 4, Nhà điều hành, Trường Đại học Tây Bắc, Tổ 2, Phường Quyết Tâm, TP Sơn La
Email: p.ktbdclgd@utb.edu.vn