Bảo đảm chất lượng giáo dục – Quyết tâm chính trị của Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc nhiệm kỳ 2020-2025

555

Báo cáo tham luận của đồng chí Phạm Minh Thông – Bí thư Chi bộ Bảo đảm chất lượng và Thanh tra Pháp chế tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường Đại học Tây Bắc lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

ThamluanDaiHoiDaibieuDangBoTruongDHTB_2020