Trường Đại học Tây Bắc tổ chức tập huấn tự đánh giá chương trình đào tạo năm 2020

692

Lê Thị Ánh, Nguyễn Thanh Hải  – Chuyên viên Phòng BĐCL&TTPC

Thực hiện Kế hoạch Bảo đảm chất lượng năm học 2019-2020, Trường Đại học Tây Bắc triển khai tự đánh giá 8 chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo được ban hành kèm theo thông tư 04/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT. Các chương trình đào tạo thực hiện tự đánh giá trong năm 2020 gồm: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán trình độ thạc sỹ, Sư phạm Toán học, Sư phạm Ngữ văn, Quản trị kinh doanh, Lâm sinh, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Giáo dục Chính trị trình độ đại học.

Để cụ thể hóa hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và nhằm thực hiện đồng bộ và tạo thuận lợi trong triển khai hoạt động tự đánh giá chương trình đào tạo trong Trường, Phòng Bảo đảm chất lượng & Thanh tra Pháp chế (BĐCL&TTPC) đã tham mưu để Nhà trường ban hành Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo năm 2020 số 281/HD-ĐHTB ngày 09/04/2020. Tuy nhiên, để giúp cho Hội đồng tự đánh giá của các chương trình đào tạo hiểu rõ được các nội hàm, tiêu chí, tiêu chuẩn, quy trình, kỹ thuật đánh giá trong Bộ tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo, Phòng BĐCL&TTPC đã xây dựng Kế hoạch tập huấn tự đánh giá chương trình đào tạo năm 2020 số 407/KH-ĐHTB ngày 21/5/2020.

Ngày 28/5/2020, Phòng BĐCL&TTPC đã tổ chức chương trình Tập huấn tự đánh giá chương trình đào tạo năm 2020 tại Hội trường A2 – Trường Đại học Tây Bắc. Hội nghị với sự tham gia của 117 thành viên cán bộ là trưởng, phó các đơn vị, khoa, bộ môn, các thành viên Mạng lưới nhân sự của Hệ thống BĐCL nội bộ Trường, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên nằm trong các Hội đồng tự đánh giá và Ban thư ký (theo các Quyết định từ số 214 đến số 221/QĐ-ĐHTB ngày 16/3/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc). Đặc biệt Hội nghị còn thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên không phải là thành viên các Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo quan tâm đến tham dự. Hội nghị ghi nhận và biểu dương sự chủ động, quan tâm của các cán bộ, giảng viên tích cực tham gia.

Hội dung chương trình tập huấn được chia thành 8 Chuyên đề gồm:

Chuyên đề 1: Giới thiệu Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo

Chuyên đề 2: Giới thiệu bộ mốc chuẩn tự đánh giá chương trình đào tạo – Gợi ý sử dụng Bộ mốc chuẩn trong tự đánh giá

Chuyên đề 3: Quy trình tự đánh giá theo Hướng dẫn số 281 của Trường Đại học Tây Bắc

Chuyên đề 4: Phân tích mẫu về nội hàm một số tiêu chí

Chuyên đề 5: Kỹ thuật thu thập, phân tích, xử lý thông tin, minh chứng

Chuyên đề 6: Kỹ thuật viết báo cáo tự đánh giá tiêu chí, tiêu chuẩn

Chuyên đề 7: Kỹ thuật xây dựng dữ liệu tự đánh giá chương trình đào tạo

Chuyên đề 8: Một số vấn đề khó khăn nhìn từ kinh nghiệm đánh giá chương trình đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học khác

ThS. Phạm Minh Thông – Trưởng phòng BĐCL&TTPC phát biểu khai mạc chương trình tập huấn

Tại buổi tập huấn, ThS. Phạm Minh Thông – Trưởng phòng BĐCL&TTPC giới thiệu tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo căn cứ theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và thang đánh giá theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/03/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Các bộ mốc chuẩn tự đánh giá chương trình đào tạo và thống nhất việc thực hiện tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng giáo dục; phân tích mẫu nội hàm các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá; trao đổi một số tri thức chung và những vấn đề về mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo; kỹ thuật viết báo cáo tự đánh giá tiêu chí, tiêu chuẩn; Kỹ thuật xây dựng dữ liệu tự đánh giá chương trình đào tạo; một số kinh nghiệm và những khó khăn khi tiếp cận đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn chất lượng AUN-QA.

ThS. Giang Thành Trung – Phó trưởng phòng BĐCL&TTPC báo cáo tại Hội Nghị

ThS. Giang Thành Trung – Phó Trưởng phòng BĐCL&TTPC tập huấn các nội dung về Quy trình tự đánh giá theo quy định trong Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT) của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp và Công văn số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo ngày 26/08/2016; Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo của Trường Đại học Tây Bắc theo Hướng dẫn số 281/HD-ĐHTB ngày 09/04/2020 về quy trình, mẫu biểu, nguyên tắc triển khai tự đánh giá; kỹ thuật thu thập, phân tích và xử lý thông tin minh chứng; những điểm cần thống nhất trong 8 Hội đồng thực hiện tự đánh giá.

Các cán bộ, giảng viên tham gia hội thảo

   Toàn thể cán bộ, giảng viên tham gia buổi tập huấn đã rất tích cực thảo luận sôi nổi về những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo. Hội nghị cũng đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các đơn vị khoa, phòng các thức, quy trình triển khai tự đánh giá. Phòng BĐCL&TTPC đã giải đáp, tiếp thu và tiếp tục xây dựng kế hoạch tập huấn tiếp theo nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động tự đánh giá chương trình đào tạo cũng như chất lượng mọi hoạt động của Trường. Để có cơ sở nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động tập huấn tiếp theo, Phòng BĐCL&TTPC đã xây dựng và gửi các phiếu khảo sát ý kiến của các thành viên tham dự hội nghị để xin ý kiến về những tồn tại, hạn chế trong chương trình tập huấn lần này, từ đó Phòng có cơ sở để cải tiến chất lượng hoạt động trong thời gian tới.

Sau một ngày làm việc trong không khí sôi nổi, cởi mở và nghiêm túc trong trao đổi học thuật và kỹ thuật về tự đánh giá chương trình đào tạo, các thành viên tham dự đã được cập nhật được những kiến thức cơ bản về tự đánh giá chương trình đào tạo. Buổi tập huấn đã được các thầy, cô Trưởng Phòng Đào tạo, trưởng các khoa và nhiều cán bộ, giảng viên đánh giá cao về nội dung, ý nghĩa được chọn lựa trình bày trong chương trình tập huấn. Các đơn vị đề xuất mong muốn Phòng BĐCL&TTPC và Nhà trường tăng cường tập huấn các nội dung thiết thực tương tự để tăng cường kiến thức nghiệp vụ bảo đảm chất lượng, về xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo, về xây dựng và lập kế hoạch nhằm nâng cao  chất lượng toàn diện hoạt động.

Với những kinh nghiệm và khả năng nghiệp vụ bảo đảm chất lượng trong đã được đào tạo, cán bộ, chuyên viên Phòng BĐCL&TTPC cam kết luôn đồng hành cùng các đơn vị trong quá trình triển khai tự đánh giá các chương trình đào tạo theo kế hoạch.