Đại hội chi bộ Bảo đảm chất lượng và Thanh tra pháp chế nhiệm kỳ 2020-2023

579

Nguyễn Thanh Hải

Thực hiện Hướng dẫn số 19-HD/ĐU ngày 21/11/2019 của Đảng ủy Trường Đại học Tây Bắc, vào hồi 14h30 ngày 25 tháng 02 năm 2020, Chi bộ Bảo đảm chất lượng và Thanh tra Pháp chế đã long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Đinh Thanh Tâm, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc, Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ, thay mặt Ban Thường vụ đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Với tinh thần đổi mới, trung thực, thẳng thắn, Đại hội đã tập trung thảo luận các nội dung trọng tâm sau đây: Tổng kết đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nghị quyết Đại hội Chi bộ trong nhiệm kỳ 2018-2020, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo của chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Trên cơ sở đó nâng cao nhận thức về ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc góp phần củng cố và xây dựng tổ chức đảng ngày càng vững mạnh; Đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp lãnh đạo của Chi Bộ nhằm thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ chính trị chỉ đạo xây dựng các tổ chức đoàn thể xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh nhiệm kỳ 2020-2023; Góp ý cho văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc lần thứ XXIII; Bầu đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc lần thứ XXIII.

Ban Chi ủy Chi bộ Bảo đảm chất lượng và Thanh tra Pháp chế nhiệm kỳ 2020 – 2023 gồm 03 đồng chí: Đồng chí Phạm Minh Thông – Bí thư chi bộ; đồng chí Trần Anh Dũng – Phó bí thư Chi bộ; đồng chí Đào Thị Bích Ngọc – Chi ủy viên. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 03 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí  đại biểu dự khuyết.

Đồng chí Đinh Thanh Tâm – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đinh Thanh Tâm – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị do Chi bộ chỉ đạo trực tiếp trong nhiệm kỳ 2018-2020. Đồng chí nhấn mạnh sự tin tưởng trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ Bảo đảm chất lượng và Thanh tra Pháp chế dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đồng chí Phạm Minh Thông – Bí thư chi bộ, cùng sự đoàn kết thống nhất của các đảng viên trong chi bộ nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của chi bộ. Đồng chí cũng chia sẻ những khó khăn, thách thức trong công tác đảm bảo chất lượng, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là hoàn thiện Hệ thống Bảo đảm chất lượng nội bộ với đủ quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng; có cơ chế phối hợp thực hiên hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm chất lượng thường xuyên. Đồng chí Bí thư Đảng ủy nhất trí cao với những nhiệm vụ chính trị trong Phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới do đông chí Bí thư Chi bộ trình bày trước Đại hội. Đó là, trong nhiệm kỳ tới phải hoàn thành tự đánh giá và và kiểm định cơ sở giáo dục giai đoạn 2015-2019 trong năm 2020; thường xuyên triển khai đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiến tới đánh giá và kiểm định theo chuẩn chất lượng của mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á (AUN-QA). Đối với công tác thanh tra, pháp chế, cần khẩn trương rà soát hoàn thiện, hệ thống hóa hệ thống văn bản quản lý điều hành; hoàn thiện các quy định về công tác thanh tra nội bộ. Đối với Thư viện, cần quyết liệt đổi mới phương thức phục vụ, tích cực số hóa tài liệu, ứng dụng nhanh công nghệ thông tin, tập trung bổ sung nguồn học liệu, xây dựng thư viện điện tử và xúc tiến việc liên kết thư viện với các cơ sở giáo dục đại học trong điều kiện có thể.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ với 100% đảng viên biểu quyết tán thành. Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, Đại hội Chi bộ đã thành công tốt đẹp.

Tập thể chi bộ Bảo đảm chất lượng và Thanh tra pháp chế