Trường Đại học Tây Bắc tổ chức thành công khóa tập huấn “Xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo”

3966

Dương Thị Ngọc Hà

      Thực hiện Kế hoạch năm học 2021-2022 của Trường Đại học Tây Bắc và Kế hoạch Bảo đảm chất lượng Trường Đại học Tây Bắc năm học 2021-2022, trong 02 ngày 16-17/10/2021, Trường Đại học Tây Bắc tổ chức khóa tập huấn trực tuyến “Xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo” dưới sự hướng dẫn của PGS. TS. Đinh Thành Việt – Trưởng ban Đảm bảo chất lượng, Đại học Đà Nẵng. PGS. TS. Đinh Thành Việt đồng thời cũng là Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN).

      Tham dự Khóa tập huấn có TS. Đoàn Đức Lân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Đinh Thanh Tâm – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Hội đồng Khoa học và Đào tạo; giảng viên đang giảng dạy ở 30 chương trình đào tạo của Trường, chuyên viên Phòng Bảo đảm chất lượng và Thanh tra Pháp chế, Phòng Đào tạo phụ trách phát triển chương trình đào tạo. Tổng số cán bộ giảng, viên tham dự Khóa tập huấn là 271 người.

Chương trình tập huấn tập trung vào 05 nội dung cơ bản:

1. Quy trình xây dựng và cải tiến chương trình đào tạo (CTĐT);

2. Hướng dẫn cách viết các chuẩn đầu ra của CTĐT (Program Learning Outcomes – PLO) và chuẩn đầu ra học phần (Course Learning Outcomes – CLO); Hướng dẫn rà soát PLO trên cơ sở ý kiến các bên liên quan, sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu đào tạo của Trường/Khoa và đối sánh với Khung trình độ quốc gia;

3. Hướng dẫn xây dựng các chỉ báo thực hiện đối với chuẩn đầu ra (Performance Indicator – PI) đối với PLO có nhiều nội hàm;

4. Giới thiệu mẫu bản mô tả chương trình đào tạo, cấu trúc chương trình dạy học; Giới thiệu phương pháp và hình thức đánh giá học phần phù hợp với chuẩn đầu ra học phần (Course Learning Outcomes – CLO)

5. Phần thực hành: Học viên thực hành xây dựng, rà soát lại các PLO, PI đối với các CTĐT của đơn vị mà học viên đang công tác (theo nhóm/bộ môn/khoa); Học viên thực hành xây dựng, rà soát lại các CLO của các học phần đang giảng dạy. Đặc biệt là, tại khóa tập huấn học viên được nghe chuyên gia phân tích, nhận xét về các chuẩn đầu ra và các chỉ báo PLO, CLO, PI do học viên xây dựng; được hướng dẫn hoàn thiện mẫu bộ PLO/PI cho một CTĐT. Đặc biệt, học viên được hướng dẫn phương pháp xây dựng ma trận chuẩn đầu ra một cách chi tiết, cụ thể. Từ đó, học viên có thể xác định một cách rõ ràng những môn học, học phần cần và đủ cho mỗi CTĐT cụ thể để đạt được chuẩn đầu ra và đáp ứng Khung trình độ Quốc gia về kiến thức, kỹ năng, thái khả độ và năng tự chủ, tự chịu trách nhiệm của người học. Ngoài ra, Khóa tập huấn đã trang bị cho cán bộ, giảng viên những kiến thức, kỹ năng về xây dựng, rà soát chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu bảo đảm chất lượng theo Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đối với trình độ của giáo dục đại học, ban hành tại Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng đến việc đo được mức độ đạt được chuẩn đầu ra của sinh viên nhằm phù hợp với Quy chế đào tạo trình độ đại học được ban hành tại Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/03/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

      Khóa tập huấn là diễn đàn để cán bộ, giảng viên có cơ hội trao đổi với chuyên gia và đồng nghiệp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng và phát triển chương trình đào tạo nói chung và quá trình tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn chất lượng hiện hành. Khóa tập huấn cũng đã tạo ra nhận thức thống nhất trong thực hành bảo đảm chất lượng các chương trình đào tạo tại khoa/bộ môn, đẩy nhanh tiến trình tự đánh giá để bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo một cách có hệ thống theo tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

      Nhà trường ghi nhận những nỗ lực của 271 cán bộ, giảng viên đã dành toàn bộ thời gian nghỉ cuối tuần để tham dự tập huấn với ý thức trách nhiệm rất cao vì mục tiêu bảo đảm chất lượng đào tạo của Nhà trường. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn khi phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, tuy nhiên đội ngũ cán bộ, giảng viên của Nhà trường đã cố gắng sắp xếp công việc, thời gian, thiết bị công nghệ để kết nối, tham gia các chương trình tập huấn; đồng thời đã rất nỗ lực để nhanh chóng hoàn thiện các bài tập thực hành sát với thực trạng kiểm tra đánh giá của Nhà trường.

      Khoá tập huấn đã diễn ra thành công, đạt được những mục tiêu, yêu cầu đề ra vì mục tiêu nâng cao chất lượng của chương trình đào tạo. Đây là một hoạt động thiết thực, tạo dư âm lan tỏa văn hóa chất lượng trong toàn Trường.

Một số hình ảnh Khóa tập huấn:

TS. Đinh Thanh Tâm – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc Khóa tập huấn
PGS. TS. Đinh Thành Việt triển khai nội dung Khóa tập huấn
PGS. TS. Đinh Thành Việt chữa bài trực tiếp cho các bộ môn

 

Bộ môn Sinh học hoạt động theo nhóm để thực hành các bài tập