BÀI VIẾT MỚI

Hệ thống xếp hạng đại học Việt Nam – UPM

Thông tin về Hệ thống xếp hạng đại học Việt Nam - University Performance Metrics (UPM) Bài viết đăng lại từ địa chỉ http://upmetrics.org/docs/ WHAT UPM is...

Trường Đại học Tây Bắc tổ chức thành công khóa tập huấn “Xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo”

Dương Thị Ngọc Hà       Thực hiện Kế hoạch năm học 2021-2022 của Trường Đại học Tây Bắc và Kế hoạch Bảo đảm...