Đại hội chi bộ Bảo đảm chất lượng và Thanh tra pháp chế nhiệm kỳ 2020-2023

Nguyễn Thanh Hải Thực hiện Hướng dẫn số 19-HD/ĐU ngày 21/11/2019 của Đảng ủy Trường Đại học Tây Bắc, vào hồi 14h30 ngày 25 tháng...

Vận hành Hệ thống Bảo đảm chất lượng nội bộ tại Trường Đại học Tây Bắc

Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Tây Bắc và Chương trình Australia cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực...

‘Kiểm định và xếp hạng đại học hiện nay khuyến khích gian dối’?

Nguồn: https://tuoitre.vn Nhiều chuyên gia cho rằng với việc kiểm định và xếp hạng đại học hiện nay tại Việt Nam sẽ khiến dư luận...